عکس کاور خود را تغییر دهید
LNG|جواد خان
عکس کاور خود را تغییر دهید
کردم از عقل سئوالی که مگر ایمان چیست؟ عقل بر گوش دلم گفت: که ایمان ادب است، آدمیزاد اگر بی ادب است آدم نیست، فرق ما بین آدم و حیوان ادب است.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

این کاربر هنوزاطلاعات پروفایل خود را بروز نکرده است.

LNG|جواد خان
افراسیاب
اسدی
مرد
جمهوری اسلامی ایران

کردم از عقل سئوالی که مگر ایمان چیست؟ عقل بر گوش دلم گفت: که ایمان ادب است، آدمیزاد اگر بی ادب است آدم نیست، فرق ما بین آدم و حیوان ادب است.